sklep@leanbooks.pl   32 720 97 89
O nasBlogKonferencja LeanKontakt

Książki i podręczniki Lean

Lean Management jest filozofią zarządzania pozwalającą stosującym ją firmom osiągać trwałe sukcesy poprzez zwiększanie wartości dla klienta oraz ciągłe doskonalenie ludzi i procesów. Budowanie kultury Lean, wdrożenie odpowiednich technik, praktyk i narzędzi oraz aktywne angażowanie pracowników w realizację celów organizacji prowadzi do zwieszenia skuteczności i efektywności procesów, przekładając się na spektakularne wyniki.

248 zł brutto
338 zł brutto
BESTSELLER
Trylogia Lean

Trylogia Lean

222 zł brutto
58 zł brutto
71 zł brutto
76 zł brutto
69 zł brutto
91 zł brutto
81 zł brutto
265 zł brutto
52 zł brutto
127 zł brutto
98 zł brutto
86 zł brutto
BESTSELLER
Podręcznik TWI

Podręcznik TWI

105 zł brutto
107 zł brutto
67 zł brutto

Początki Lean Management

Początki filozofii Lean Management (często określanej także jako szczupłe zarządzanie, a w wypadku firm produkcyjnych również szczupłe wytwarzanie – Lean Manufacturing) wiążą się z firmą Toyota. Działając w trudnych warunkach powojennej gospodarki, firma ta zaczęła odnosić niesamowite sukcesy, które następnie zainteresowały świat zachodni. W ten sposób jej elementy zadomowiły się szybko nie tylko w przemyśle samochodowym. Wkrótce trafiły do innych branż produkcyjnych, a następnie usługowych.

Dlaczego Lean jest skuteczny

Obecnie Lean może okazać się rozwiązaniem szczególnie cennym, gdyż sprawdza się idealnie w warunkach kryzysowych. Nie wymaga od firm nakładów finansowych na drogie systemy informatyczne. Przeciwnie – wykorzystuje potencjał tkwiący w pracownikach, który może zostać uwolniony dzięki właściwemu podejściu kierownictwa, czyli Lean Leadership (przywództwu w duchu Lean). Ideą przewodnią Lean jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb klienta przy wykorzystaniu jak najmniejszych zasobów. W tym celu eliminujemy z procesów wszystkie te czynności, które z punktu widzenia klienta są zbędne – innymi słowy, nie jest on skłonny za nie płacić. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu cenionej techniki mapowania strumienia wartości, która stanowi podstawę działań Lean. Do znanych i sprawdzonych technik należą ponadto: 5S, praca standaryzowana, kanban czy metoda raportów A3.

Ciągłe doskonalenie

Zgodnie z filozofią Lean najcenniejszym zasobem firmy są ludzie. Pracownicy dobrze znają swoje procesy i odpowiednio ukierunkowani są w stanie znajdować w nich słabe punkty oraz identyfikować źródłowe przyczyny występujących problemów. Ich skuteczne eliminowanie pozwala uzyskiwać coraz lepszą jakość dla klienta przy coraz większej efektywności. Stałe rozwijanie umiejętności pracowniczych jest jednym z fundamentów Lean. Z tego względu charakterystyczne dla Lean sformułowanie „ciągłe doskonalenie” odnosi się zarówno do procesów, jak i ludzi.

Przywództwo z szacunkiem

Zarządzanie według Lean to nie system nakazów i kontroli, lecz przewodzenie z szacunkiem: angażowanie pracowników oraz wiara w ich nieograniczoną pomysłowość. Przełożony nie jest tu budzącym strach szefem, lecz inspirującym liderem. W transformacji Lean niezmiernie ważne jest zaangażowanie ścisłego kierownictwa. Przekonany do Lean prezes jest niezbędnym warunkiem sukcesu działań podejmowanych na każdym szczeblu organizacji.

Książki Lean Management

Wszystkim prezesom, dyrektorom, menedżerom, liderom oraz specjalistom i pracownikom liniowym służymy pomocą, od lat wydając książki i podręczniki z zakresu Lean Management. Ułatwiają one poruszanie się w gąszczu trudnych czasem zagadnień i pozwalają rozwiązać problemy pojawiające się w każdym aspekcie funkcjonowania każdej organizacji. Stanowią znakomite uzupełnienie projektów wdrożeniowych oraz samodzielną pomoc w kierowaniu firm na tory ciągłego doskonalenia i budowania coraz większej przewagi konkurencyjnej.

Ostatnio oglądane
Ostatnio oglądane