Leanbooks.pl

Formy płatności

Dostępne formy płatności to tradycyjny przelew bankowy, system płatności on-line Przelewy24. Przesyłki wysyłamy również za pobraniem

Dane firmowe
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
tel.: 48 71 798 57 33
mail: sklep@leanbooks.pl

NIP 898-209-88-02
Regon 020402160

Konto bankowe
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 86 1750 1064 0000 0000 1290 2425

Przelewy24 – Grupa DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań), przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 złotych, nr NIP: 779-236-98-87
  • Spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (0-327 Poznań) , przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.697.000,00 złotych, nr NIP: 781-173-38-52
Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Formy płatności

Dostępne formy płatności to tradycyjny przelew bankowy, system płatności on-line Przelewy24. Przesyłki wysyłamy również za pobraniem

Dane firmowe
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
tel.: 48 71 798 57 33
mail: sklep@leanbooks.pl

NIP 898-209-88-02
Regon 020402160

Konto bankowe
Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 86 1750 1064 0000 0000 1290 2425

Przelewy24 – Grupa DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań), przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 złotych, nr NIP: 779-236-98-87
  • Spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (0-327 Poznań) , przy ulicy Kanclerskiej 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.697.000,00 złotych, nr NIP: 781-173-38-52
Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
Scroll to Top